Du er her

Kulturgyngen i Torup

Kulturgyngen i Torup

Søndag, 3 januar, 2016

Den nye Folkeskolelov vægter samarbejde med det omgivende samfund og externe partnere. Kulturelt Samråd tilbyder børn og unge at møde kulturlivet og foreningslivet i Halsnæs, mhp at udnytte ressourcer i lokalsamfundet og at gøre børn og unge mere opmærksomme på deres kommunes muligheder. Torup Bogby har samarbejdet med Kulturelt Samråd og skolekonsulent Christina Faber fra Halsnæs Kommune.

Kulturgyngen i Torup

Forfatteren Inge Duelund Nielsen mødte elever fra 4.-6. i Torup fredag den 13. november som et led i Torup Bogbys samarbejde med Kulturgyngen: 50 elever fra to 6. klasser fra Frederiksværk Skole og 25 4. klasse-elever fra Melby + 30 elever fra Halsnæs Lilleskole. Inge Duelund Nielsen fortalte om sine bøger, gav nogle smagsprøver og havde en god dialog med eleverne. Tanken bag Kulturgyngen er at åbne de unges øjne for det frivillige foreningsarbejde og for de kulturelle tilbud i deres hjemkommune, Halsnæs.