Du er her

Rapport: Derfor er Torup en succes

Rapport: Derfor er Torup en succes

Tirsdag, 15 januar, 2019

Forskere har undersøgt fænomenet Torup, og konklusionen er klar

Torup er en stationsby i Halsnæs kommune med omtrent 350 borgere, men modsat mange landsbyer i yderområder mødes man i Torup af et særdeles aktivt handels- og kulturliv, og landsbyen har heller ikke har oplevet det velkendte fraflytningsmønster set andre steder i yderområder. I denne undersøgelse har vi set på, hvad der gør Torup til noget særligt. Som udenforstående ser man straks såvel institutioner (en lilleskole og en børnehave) som handelsmuligheder (en lokal Brugs, café og en helsekostbutik). Tilsammen bidrager dette til liv og aktiviteter på hverdage. I sommerhalvåret er der yderligere et lokalt marked ved togstationen. Ser man lidt nærmere efter, viser der sig hyppige fællesarrangementer såsom vandreture, yoga, foredrag, koncerter og udstillinger. Og det lokale foreningsliv inkluderer bl.a. et galleri, en musikforening, et aktivt kirkesamfund, et genbrugsværksted og den lokaldemokratiske institution Torup Ting, hvor nærdemokratiet plejes og arbejdsgrupper som for eksempel et deleværksted, en vejgruppe og en dokumentarfilmgruppe etableres. For at forstå hvad baggrunden er for denne succes og hvad der holder aktiviteterne i gang, har vi talt med en række af landsbyens borgere, både i workshops, interviews og spørgeskemaundersøgelser. Desuden har vi undersøgt andres kendskab til Torup og aktiviteterne via spørgeskemaer og analyse af mediernes omtale. De væsentligste faktorer bag Torups succes er en høj grad af opbakning til nye idéer/projekter, bred aktiv deltagelse i arrangementer, personlige relationer på tværs af landsbyen, samt en god og konstruktiv dialog både internt i landsbyen og med samarbejdspartnere som Halsnæs Kommune (f.eks. Kulturelt Samråd), den lokale aktionsgruppe (LAG Halsnæs-Gribskov) samt offentlige og private fonde. Omverdenens blik på Torup vidner om, at de lokale og regionale medier villigt omtaler Torup og aktiviteterne i landsbyen, og at kendskabet til Torup strækker sig over en række nordsjællandske kommuner. I denne rapport kan du læse om - Hvilke potentialer der har dannet grundlag for landsbyens udvikling - Hvad det har krævet at realisere potentialerne - Hvad Torup er og kan i dag - Hvad de fremtidige udviklingsmuligheder er Tilsammen er det vores håb, at rapporten kan give inspiration og bidrage til refleksion i andre landsbyer, som måske har lignende - men uudnyttede potentialer. Her skal lyde en stor tak til Torup Ting, borgerne i Torup, de, som ville diskutere med os på møderne, dem som har delt deres tanker på e-mail, og ikke mindst til Peter Plant for at organisere borgermøder og være en uovertruffen sparingspartner på dette projekt.