Du er her

Torup Bogbys generalforsamling onsdag d 20. marts 2019.

Torup Bogbys generalforsamling onsdag d 20. marts 2019.

Torup Bogbys generalforsamling onsdag d 20. marts 2019.

Onsdag, 20 marts, 2019 - 16:00Til stede: Fra bestyrelsen formand Peter Plant, kass. Liljan Wagner Smitt, bestyrelsesmedlemmerne Anette Månestjerne og Bo Lech Fischer. Fra arrangementsgruppen Christian Holten, bogsælgerne Stig Vogelius, Hatla Thelle, Tove Dinesen, Aase Wagnholt, medlemsadministrator Irene Langkjær, tilkaldevikarerne Annelise og Jan Michaelsen. Endvidere medlemmerne Elsebeth, John Larsen, Steen Mogensen, Eva og Gunna Højgaard. Der var ialt mødt 17 stemmeberettigede. Der var følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og sekretær på generalforsamlingen. 2) Formandens beretning v/ Peter Plant 3) Regnskab v/ kass. Liljan 4) Indkomne forslag. 5) Fremtidige arrangementer. 6) Budget og kontingent. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8) Valg af revisor nuværende Niels Gammelby. 9) Evnt. Ad 1) Peter Plant blev valgt som dirigent og Tove som sekretær. Ad 2) Se den af Peter Plant udsendte beretning. Peter fremhævede det gode samarbejde, vi har med de forskellige foreninger og kommunen, biblioteket, kirken og andre Bogbyer. Oplyste, at vi 2 ledige bogkærrer. Det gik ikke med den i Melby. Vi har stor glæde af mobilpay. Stor ros til Lis for de fine vagtplaner. Peter roste også vores fine brochurer. Tak til Aase og Hatla. Bo talte om den store tilgang af bøger, som han og Palle kæmper med. Vi får mange bøger af fin kvalitet. Flere åbningsdage henvist til bogsælgermøde. Ad 3) Liljan fremlagde det af Niels Gammelby reviderede regnskab. Da regnskabet viste et underskud, blev det diskuteret om vi skulle kræve entre af flere af arrangementerne, forfatterhono- rarerne bliver som regnet dækket af tilskud fra Statens Kunstråd og Kulturelt Samråd Halsnæs, bestyrelsen vil undersøge hvad der kan gøres for at undgå underskud, da der ikke kan tæres for meget på indestående på bankkontoen pr. 31. december 2018. Lokaleleje er en stor post på udgiftssiden. Stor tak til Niels og Liljan. Ad 4) Der var ingen indkomne forslag. Ad 5) Vi skal igen have skrivekursus. Der vil også komme forfattere og på til Halsnæs Bogfest meldte forfatteren til Røde Ran sig. Stig har fundet en bog fra 1927, om Røde Ran, Eva foreslog at skanne den ind. Der blev også talt om en event med plader. Anette spørger på Mejeriet hvor hun er med i bestyrelsen, Gunna får besked. Ad 6) Liljan gav udtryk for at vi ikke kan lave budget, da vi ikke ved hvor meget der sælges for. Det toppede i 2013 med 47.000kr, kontingentet blev uændret 100kr. men man må gerne donere mere. Irene sagde, vi har 145 medlemmer, på regnskabet kan vi se at 118 har betalt i 2018. Vi har valgt at lade restanterne stå i håb om at de betaler. Da 2019 kontingentet nu er vedtaget kan vi betale for dette år. Ad 7) Efter genvalg ser bestyrelsen således ud: Formand Peter Plant, Kasserer Liljan Wagner Smitt, Lis Hoffmann, Anette Månestjerne, Sinead Quirke og Bo Lech Fischer er bestyrelsesmedlemmer. Ad 8) Peter Plant sendte en stor tak til revisor Niels Gammelby for hans arbejde med regnskabet. Hatla Thelle blev valgt som bilagskon- trollant. Ad 9) Evnt. Peter rettede en stor tak til alle, og især til Gunna der traditionen tro kom med kage. I år økologisk gulerodskage med chokolade. Generalforsamlingen sluttede kl. 17:15. Referent: Tove Gissel Dinesen.