Du er her

INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING Der afholdes stiftende generalforsamling for Torup Bogby Folkeuniversitet.

Søndag, 15 marts, 2020 - 12:00 til 13:00INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING Der afholdes stiftende generalforsamling for Torup Bogby Folkeuniversitet. Generalforsamlingen finder sted søndag d. 15. marts 2020 kl. 12-13 på Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup, 3390 Hundested. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Registrering af fremmødte 4. Valg af stemmetællere 5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter 6. Valg ifølge vedtægterne, herunder medlemmer til bestyrelsen 7. Eventuelt Stiftelsen sker efter offentlig indkaldelse i følgende medier: • Halsnæs Avis • www.torupbogby.dk Bilag: Vedtægter for Torup Bogby Folkeuniversitet § 1 Folkeuniversitetskomitéen i Torup Bogby har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til lov 313 af 25. april 2018 og bekendtgørelse 922 af 26. juni 2018. § 2 Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i Torup by, Halsnæs kommune. § 3 Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på 3 eller flere personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunen. Stk. 2 Styrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. § 4 Folkeuniversitetskomitéen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter. Stk. 2 Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3 Formand og kasserer tegner i fællesskab komitéen. § 5 Styrelsen er over for den administrative enhed, komitéen er tilknyttet, ansvarlig for komitéens aktiviteter og program. § 6 Styrelsen er ansvarlig for komitéens regnskab. § 7 Styrelsen træffer hvert tredje år for en 3-årig periode beslutning om tilknytning til en administrativ enhed. § 8 En komité, der har været uden aktivitet i 2 år, er ikke længere en del af Folkeuniversitetet. § 9 Disse vedtægter træder i kraft den 15. marts 2020. Stk. 2 Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens styrelse, men skal godkendes af den administrative enhed, komitéen er tilknyttet. (Sted, dato, underskrifter)