Du er her

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Torup Bogby Generalforsamling 2022 Hermed indkaldes til årets generalforsamling iflg vedtægt: TOR 3.3.2022 kl 17-18 på Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup Årsberetning for 2021 findes på www.torupbogby.dk pbv Peter Plant formand

Torsdag, 3 marts, 2022 - 17:00 til 18:00Torup Bogby Årsberetning 2021 Torup Bogby har haft sin 15. sæson og er fortsat en vigtig del af liv & kultur i Halsnæs. Bogbyen har en bred kontaktflade og samarbejder med Fritidsskoler, Torup Kirke, Kældergalleriet/Kunst i Torup, Torup Musikforening, Torup DOKby, Torup Bogbys Folkeuniversitet, Halsnæs Lilleskole, Halsnæs Bibliotekerne, Kulturelt Samråd, Statens Kunstråd, andre bogbyer i Danmark og de nordiske lande – og the International Organisation of Booktowns. Der er godt 100 medlemmer og stor aktivitet. En 2-sproget folder om Torup Bogby / Torup Booktown (genoptrykt i 2019) er stadig til glæde for lokale og turister. Dyssekilde Station - med virksomheder på 1. sal og projekt Sykkel i en ny tilbygning, samt Stationshaven og Torup Marked om sommeren, nu på 11. år - er det vigtige og markante hovedkvarter for Torup Bogby, som fylder hele stueetagen….og med lun & åben bog-ventesal til glæde for mange mennesker: en vigtig kontakt-flade for Torup Bogby. Bogskurvognen huses fortsat velvilligt af Toruphus på Haldvejen overfor Brugsen, hvorfra der også sælges bøger, nu også via Mobile Pay; i alt 5 udsalgssteder i og omkring Torup. De store salgsdage er fortsat ifm Torup Marked hver anden lørdag sommeren. Der doneres løbende ganske mange bøger: om sommeren og efteråret kan det til tider være noget overvældende: det er en stor opgave at sortere, bortskaffe, fylde op på hylderne og prismærke og passe salgssteder i Torup. Vi lægger vægt på at kun de bedste og pæneste bøger præsenteres i bogsalget og lægger vægt på kvalitet frem for kvantitet. Der bliver solgt nogle få bøger via internettet. Torup Bogbys hjemmeside trænger imidlertid til et løft. Kasserer-opgaven er overdraget til nye kræfter – efter Liljan Wagner Smitts utrættelige indsats gennem 15 år: stor TAK for en flot indsats. Corona-pandemien har sat sit præg på årets 2021…. med mulighed for at gennemføre nogle få arrangementer pga forsamlings-restriktioner; se nedenfor. Til gengæld har bogudsalget på Dyssekilde Station holdt åbent – stort set ubemandet – i hele perioden. Det har fungeret fint, uden problemer i form af hærværk/tyveri. Hatten af for det. Torup Bogby er genstand for stor interesse både fra medierne og fra andre områder i Danmark, hvor lokale kræfter ønsker at etablere en bogby. Den største medie-opmærksomhed knyttede sig i 2020 til hæderen til Torup som Årets Landsby, SEP 2019 - pba ansøgning fra Torup Ting. Det afstedkom en festlig fejring, en kontant præmie og en sand mediestorm med indslag i DR1, TV Avisen, TV2, TV2 News, TV Lorry, Nordsjællands TV, Radioavisen, DR P1 og Radio 4 – og satte dermed Torup og Halsnæs på det mediemæssige landkort til stor glæde for Torup, Halsnæs Kommune og Torup Bogby. Det fortsætter bla ifm Torups deltagelse i det europæiske landsby- projekt Smart Rural 21, hvor Torup Booktown optræder som en af Torup-nyhederne. Se Torup – Smart Rural Areas (smartrural21.eu) Foreningens økonomi: regnskabet udviser lille underskud (se regnskab 2021 som fremlægges på generalforsamlingen), og vi siger TAK til Dyssekilde Station Aps, som - i lyset af Corona-situationen - har nedsat huslejen på Dyssekilde Station. Indtægter fra bogsalg ligger lidt lavere end forrige år, mens tilskudsbeløbene afspejler samarbejds-arrangementer. At planlægge og afvikle løbende arrangementer, sortere/prissætte/ sælge/bortskaffe bøger - og at søge & afregne tilskud fra fonde & puljer kræver manges energiske og kontinuerlige medvirken og et godt samarbejde. Foreningens medlemmer og nye og gamle frivillige skal derfor have en stor tak for deres vedvarende indsats og engagement. Det er denne store frivillige indsats som Torup Bogby bygger på i bestyrelsen, i arrangementsgruppen og i bogsælgergruppen… ingen af disse har dog i 2021 kunnet afholde regelmæssige møder pga Corona-situationen. Torup Bogby har existeret i over 15 år. En imponerende præstation. Og Torup Bogby hviler ikke på laurbærrene: i 2020 blev Torup Bogbys Folkeuniversitet etableret. Det vil også løfte Torup Bogbys arrangementer. Peter Plant, formand for Torup Bogby Torup, 10. februar 2022 ------------------------------------ Perlerækken af arrangementer i 2021:  Den sorte indlandsis: en klimajoker (TB Folkeuniversitet) Mandag, 26 april, 2021 - 19:30 Foredrag med Carsten Suhr Jacobsen, professor, Aarhus Universitet, RISØ Campus  Torup Bogby Genforsamling Tirsdag, 27 april, 2021 - 16:00 Ordinær generalforsamling på Dyssekilde Station  Udendørs litteratur med Sarah Engell Torsdag, 6 maj, 2021 - 19:00 til 20:15 Udendørs litteratur med Sarah Engell om “Det øjeblik du tvivler” og “Tag gaden tilbage”  Torup Marked 2021 – med bogsalg Lørdag, 12 juni, 2021 - 10:00 til 15:00 Datoerne for de 10 lørdage er 12.6 og 26.6.- 10.7 og 24.7.- 7.8 og 21.8 .- 4.9 og 18.9 - 2.10 samt 16.10.2021  Bodyfulness: søster til mindfulness Søndag, 1 august, 2021 - 15:00 til 16:00 Karina Helsted Moe om sin bog Bodyfulness – din vej tilbage i kroppen.  Ane Riel: Urværk Torsdag, 16 september, 2021 - 19:00 Ane Riel er 'vores' finurlige, lokale forfatter, og Torup Bogby har tradition for at være blandt de første, som hun besøger: først Slagteren i Liseleje, så Harpiks, Bæst og nu Urværk.  Ole Sarvig 100 år Lørdag, 16 oktober, 2021 - 20:00 Torup Musikforening indbyder sammen med Torup Bogby til koncert.  Torup Bogbys Skrivekursus over tre dage - 20.-21.-22 oktober 2021, kl 9.30-12.30 Onsdag, 20 oktober, 2021 - 09:30 til Fredag, 22 oktober, 2021 - 12:30 Sommerens Torup Bogby tradition, Skivekurset, er flyttet her til efteråret.  Turen går til …. varme og kolde øer Søndag, 31 oktober, 2021 - 15:00 til 18:00 Turen går til Færøerne og Syditalien Med Cecilie Marie Meyer og Lisbeth Nebelong, forfattere til Turen går til…  Einar Már Gudmundsson Mandag, 8 november, 2021 - 19:30 til 21:30 Einar Már Gudmundsson Poesi, realisme og samfundsengagement  Samtalesaloner m/ Marika Norling: aflyst Søndag, 14 november, 2021 - 14:30 til 17:00 Hundested Aftenskole på Dyssekilde station SØNDAG 14. November 2021 SØNDAG 23. Januar 2022 SØNDAG 13. Marts 2022 Kl 14:30 - 17 alle søndage Se http://www.hundested-aftenskole.dk/  Ayoe Angelica Onsdag, 17 november, 2021 - 19:00 Koncert & foredrag - for unge og alle andre. Hun er barnebarn af forfatteren Cecil Bødker. Ayoe har skrevet sange på mormors tekster. Et samarbejde mellem Hundested Aftenskole, Torup/Lynæs Kirker og Torup Bogby  Blomster & papir Tirsdag, 14 december, 2021 - 13:00 til 17:00 Torup Bogby og Florafabula byder december velkommen med en række blomsterworkshops, gratis: fælles aktiviteter har stået i skyggen af Corona..