Du er her

TORUP BOGBY, GENERALFORSAMLING 2014

TORUP BOGBY, GENERALFORSAMLING 2014

Hermed indkaldes til Torup Bogbys generalforsamling 2014 på Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup, 3390 Hundested.

Tirsdag, 18 marts, 2014 - 19:30

1. Formalia

Valg af dirigent
Valg af referent
 
2. Årsberetning fra bestyrelsen
Se årsberetningen her
 
3. Årsregnskab 
Kasseren aflægger for Torup Bogby i perioden 1/1- 31/12 2013
 
4. Indkomne forslag
Fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen 
 
5. Næste års aktiviteter
 
6. Budget/kontingent 2014
 
7. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand Peter Plant, kasserer Liljan Wagner Smitt og Lis Hoffman. Der er plads til ialt 5 medlemmer i bestyrelsen. Pia Spiess-Henriksen er suppleant. 
 
8. Valg af revisor
 
9. Evt..

Du kan læse referatet her